Giới thiệu

Lượt xem:


Trường Mầm non Măng Đen được thành lập vào năm 2009 theo Quyết định số 1103, Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện Kon PLông – Tỉnh Kon Tum với nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ từ 13 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi. Hiện nay, trường đang tổ chức chăm sóc, giáo dục 366 cháu/ 14 lớp với tổng số cán bộ giáo viên 32 người (trong đó có 02 cán bộ quản lý, có 26 giáo viên, 04 nhân viên). 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó đạt trình độ trên chuẩn 65%. Đội ngũ giáo viên có bề dày kinh nghiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi do các cấp tổ chức.