Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01 29/11/2023 Văn bản khác, Tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông
03/TB-MNMĐ 25/09/2023 Thông báo lịch tiếp công dân của Trường Mầm non Măng Đen
55a/KH-MNMĐ 20/09/2023 Kế hoạch, vv thực hiện công khai năm học 2023-2024
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên